Get Adobe Flash player

Опитування

Як Ви ставитеся до наявності платних послуг у поліклініці?
 

Науковий журнал

Посилання

Погода

Погода в Львові

Фахові видання

Перелік наукових фахових видань України з медицини (медичні науки),

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

Публікація Вашої наукової статті в цих джерелах зарахується при подачі документів для захисту дисертації!

 1. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України
 2. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики – Запорізький державний медичний університет МОЗ України
 3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики – Луганський державний медичний університет МОЗ України
 4. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії – ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України
 5. Актуальні проблеми транспортної медицини – ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України
 6. Архів клінічної та експериментальної медицини – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 7. Архів клінічної медицини – Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
 8. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
 9. Буковинський медичний вісник – Буковинський державний медичний університет МОЗ України
 10. Військова медицина України – Міністерство оборони України
 11. Вісник Вінницького національного медичного університету – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
 12. Вісник гігієни та епідеміології – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція
 13. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
 14. Вісник морфології – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
 15. Вісник наукових досліджень – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" МОЗ України
 16. Вісник невідкладної і відновної медицини – Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 17. Вісник ортопедії, травматології та протезування – ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України"
 18. Вісник проблем біології і медицини – Українська академія наук, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України
 19. Вісник психіатрії та психофармакотерапії – Одеська обласна асоціація психіатрів
 20. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України", Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
 21. Вісник стоматології – ДУ "Інститут стоматології АМН України"
 22. Вісник Сумського державного університету. Серія «Медицина» – Сумський державний університет МОН України
 23. Вісник фармації – МОЗ України
 24. Вісник Харківського національного університету – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України
 25. Галицький лікарський вісник – Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
 26. Гастроентерологія – Інститут гастроентерології НАМН України, Українська гастроентерологічна асоціація
 27. Гематологія і переливання крові – ДУ "Інститут гематології та трансфузіології" АМН України
 28. Гепатологія – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Благодійний фонд "Антигепатичний Центр ім. С.П. Боткіна"
 29. Гігієна населених місць – Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України
 30. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология – Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини
 31. Дерматологія та венерологія – Український науково-дослідний інститут дерматології та венерології НАМН України
 32. Довкілля та здоров’я – Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України
 33. Досягнення біології та медицини – НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України
 34. Експериментальна і клінічна медицина – Харківський національний медичний університет МОЗ України
 35. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Державне підприємство "Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Світ"
 36. Ендокринологія – ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України"
 37. Журнал Академії медичних наук України – Національна академія медичних наук України
 38. Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, ГО "Асоціація дерматовенерологів та косметологів Донецької області "Здоровий світ"
 39. Журнал психіатрії та медичної психології – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 40. Загальна патологія та патологічна фізіологія – Луганський державний медичний університет МОЗ України
 41. Запорізький медичний журнал – Запорізький державний медичний університет МОЗ України
 42. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
 43. Здобутки клінічної і експериментальної медицини – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" МОЗ України
 44. Здоров’я жінки – МОЗ України
 45. Здоровье мужчины – Інститут урології АМН України, ТОВ “ Видавничий дім та рекламна агенція "Професіонал"
 46. Здоровье ребёнка – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 47. Імунологія та алергологія: наука і практика – Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, ДУ "Інститут урології АМН України"
 48. Інтегративна антропологія (міжнародний медико-філософський журнал) – Одеський державний медичний університет МОЗ України
 49. Інфекційні хвороби. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал – ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачовського МОЗ України
 50. Клінічна анатомія та оперативна хірургія – Буковинський державний медичний університет МОЗ України
 51. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія – Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
 52. Клінічна інформатика і Телемедицина – ГО "Українська Асоціація Комп’ютерна Медицина", ТОВ "Інститут медичної інформатики і Телемедицини"
 53. Клінічна онкологія – Національний інститут раку, ТОВ “Моріон”
 54. Клінічна та експериментальна патологія – Буковинський державний медичний університет МОЗ України
 55. Клінічна фармація – МОЗ України, ДП "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України", Національний фармацевтичний університет
 56. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
 57. Клінічна хірургія – МОЗ України, Асоціація хірургів України, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова
 58. Кровообіг та гемостаз – Інститут геронтології Академії медичних наук України, Українська асоціація "Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення"
 59. Ліки України – ТОВ "Медікс"
 60. Літопис травматології та ортопедії – МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів
 61. Медико-соціальні проблеми сім’ї – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 62. Медична інформатика та інженерія – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
 63. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія – Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, ГО "Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів"
 64. Медична хімія – ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
 65. Медичні перспективи – Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України
 66. Медицина невідкладних станів – ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України"
 67. Медицина сьогодні і завтра – Харківський національний медичний університет МОЗ України
 68. Медицина транспорту України – Міністерство транспорту та зв’язку України
 69. Міжнародний медичний журнал – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство
 70. Міжнародний неврологічний журнал – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 71. Мікробіологічний журнал – Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Національний аграрний університет
 72. Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
 73. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина – Ужгородський національний університет МОН України
 74. Науково-практичний журнал "Архів психіатрії" – Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
 75. Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 76. Новини стоматології – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, ТОВ "Галдент ЛТД"
 77. Одеський медичний журнал – МОЗ України, Одеський національний медичний університет МОЗ України
 78. Онкологія – Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, ТОВ "Моріон"
 79. Ортопедія, травматологія та протезування – Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України
 80. Офтальмологический журнал – Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Товариство офтальмологів України
 81. Патологія – Запорізький державний медичний університет МОЗ України, Асоціація патологів України
 82. Перинатологія та педіатрія – ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"
 83. Перспективи медицини та біології – Луганський державний медичний університет МОЗ України
 84. Питання експериментальної та клінічної медицини – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 85. Практична медицина – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
 86. Проблеми безперервної медичної освіти та науки – Харківська медична академія післядипломної освіти
 87. Проблеми військової охорони здоров’я – Українська військово-медична академія
 88. Проблеми екології та медицини – ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України
 89. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології – Луганський державний медичний університет МОЗ України
 90. Проблеми ендокринної патології – АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України
 91. Проблеми клінічної педіатрії – ДВНЗ "Ужгородський національний університет" МОН України
 92. Проблеми кріобіології – Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
 93. Проблеми остеології – Українська Асоціація остеопорозу
 94. Проблеми сучасної медичної науки та освіти – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Видавництво ФОЛІО"
 95. Проблемы старения и долголетия – ДУ «Інститут геронтології» АМН України
 96. Проблеми харчування – ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя» МОЗ України
 97. Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби) – ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Академії медичних наук України"
 98. Психічне здоров’я – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
 99. Репродуктивное здоровье женщины – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, ТОВ “ Видавничий дім та рекламна агенція "Професіонал"
 100. Світ медицини та біології – Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
 101. Серце і судини – Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва
 102. Сімейна медицина – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Українська асоціація сімейної медицини
 103. Судово-медична експертиза – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
 104. Сучасна гастроентерологія – Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України, Інститут гастроентерології НАМН України, ПП "ІНПОЛ ЛТМ"
 105. Сучасна ортодонтія – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ТОВ «Юнімед»
 106. Сучасна педіатрія – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
 107. Сучасна стоматологія – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ТОВ "Експерт ЛТД"
 108. Сучасні аспекти військової медицини – Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України
 109. Сучасні інфекції – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, ТОВ "Медицина України"
 110. Сучасні медичні технології – Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
 111. Східноєвропейський журнал громадського здоров’я – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
 112. Таврический журнал психиатрии – Кримська республіканська Асоціація психіатрів, психотерапевтів та психологів
 113. Травма – Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України
 114. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, ПП «ІНПОЛ ЛТМ»
 115. Україна. Здоров’я нації – Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України
 116. Український вісник психоневрології – Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України"
 117. Український журнал дерматології, венерології косметології – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
 118. Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва – Луганський державний медичний університет МОЗ України
 119. Український журнал клінічної та лабораторної медицини – Луганський державний медичний університет МОЗ України
 120. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії – Український фонд підтримки та розвитку нейроендоскопії та ендоскопічної нейрохірургії
 121. Український журнал нефрології та діалізу – ДУ «Інститут нефрології АМН України», Національний нирковий фонд України
 122. Український журнал з проблем медицини праці – ДУ «Інститут медицини праці АМН України»
 123. Український журнал телемедицини та медичної телематики – Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 124. Український журнал хірургії. Украинский журнал хирургии – Асоціація хірургів Донецької області
 125. Український кардіологічний журнал – ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" АМН України
 126. Український медичний часопис – Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
 127. Український морфологічний альманах – Луганський державний медичний університет МОЗ України, "Всеукраїнська громадська організація "Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України"
 128. Український науково-медичний молодіжний журнал – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
 129. Український неврологічний журнал – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
 130. Український нейрохірургічний журнал – Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України
 131. Український пульмонологічний журнал. Украинский пульмонологический журнал – Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України
 132. Український радіологічний журнал – ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва" АМН України
 133. Український стоматологічний альманах – Українська медична стоматологічна академія МОЗ України
 134. Український терапевтичний журнал – Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України, приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»
 135. Університетська клініка – Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України
 136. Урологія – Інститут урології АМН України, Дніпропетровська державна медична академія
 137. Фармакологія та лікарська токсикологія – АМН України
 138. Фармацевтичний журнал – Національний фармацевтичний університет, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»
 139. Фізіологічний журнал – Національна академія наук України
 140. Фітотерапія. Часопис – ДП "Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України", ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ"
 141. Фотобіологія та фотомедицина – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України
 142. Харківська хірургічна школа – ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України"
 143. Хірургія дитячого віку – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Благодійний фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами "ХІТОД", Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів
 144. Хірургія України – Асоціація хірургів-гепатологів України, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ПП "ІНПОЛ ЛТМ"
 145. Шпитальна хірургія – Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
 146. Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України – Асоціація серцево-судинних хірургів України
 147. Acta Medical Leopoliensia. Львівський медичний часопис – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України
 148. Biomedical and biosocial anthropology   – Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
 149. Experimental Oncology – Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького.