Get Adobe Flash player

Опитування

Які фактори найбільш важливі для Вас під час вибору приватного медичного закладу?
 

 

Науковий журнал

Посилання

Погода

Погода в Львові

Фахові видання

Перелік наукових фахових видань України з медицини (медичні науки),

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Biomedical and biosocial anthropology

Міжнародна академія Інтегративної Антропології,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

ScienceRise

Харківська медична академія післядипломної освіти

Актуальні питання медичної науки та практики

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України

 

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Current issues in pharmacy and medicine: science and practice

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Актуальні проблеми нефрології

 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»

Актуальні проблеми транспортної медицини

ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України,

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України

Архів офтальмології України

Архив офтальмологии Украины

Archive of Ukrainian ophthalmology

Донецький національний медичний університет імені М. Горького,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

Астма і алергія

Астма и алергія

Asthma and allergy

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології

ім. Ф. Г. Яновського НАМН України,

Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України

Буковинський медичний вісник

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Вісник Клубу Панкреатологів.

Вестник Клуба Панкреатологов

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького,

Всеукраїнська громадська організація «Український Клуб Панкреатологів», Гуляєв Р. Ю.

Вісник морської медицини

ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України,

Центральна санітарно-епідеміологічна станція на водному транспорті

Вісник морфології

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Вісник наукових досліджень

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вісник ортопедії, травматології та протезування

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»,

ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»,

ВГО «Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії»

Вісник проблем біології і медицини

Українська академія наук,

Українська медична стоматологічна академія

Вісник серцево-судинної хірургії

Вестник сердечно-сосудистой хирургии

Сardiovascular Surgery Herald

ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії

імені М. М. Амосова НАМН України»,

Асоціація серцево-судинних хірургів України

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України

Bulletin of social hygiene and health protection organization of Ukraine

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вісник стоматології

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»,

Асоціація стоматологів України,

Одеська обласна стоматологічна поліклініка

Вісник фармації

News of Pharmacy

МОЗ України,

Національний фармацевтичний університет

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

серія «Медицина»

Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина серия «Медицина»

The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University series «Medicine»

(Вісник Харківського національного університету

Серія: Медицина)

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна

 

Вода: гігієна та екологія

ДУ «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України

Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я.Горбачевського»,

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

імені Л.В. Громашевського» АМН України

Галицький лікарський вісник

Івано-Франківський національний медичний університет

Гастроентерологія Gastroenterology

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Гематологія і переливання крові

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології» АМН України

Гепатологія

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України,

Благодійний фонд «Антигепатитний Центр ім. С.П.Боткіна»

Експериментальна і клінічна медицина

Харківський національний медичний університет

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького,

ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ»

Екстрена медицина: від науки до практики

ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика,

ТОВ «Професійні видання Східна Європа»

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика МОЗ України,

ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»,

Всеукраїнська громадська асоціація «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

Ендокринологія.

Endocrinology

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин

ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Журнал вушних, носових і горлових хвороб.

Журнал ушных, носовых и горловых болезней

Міністерство охорони здоров’я України,

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка

Національної академії медичних наук України»

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований

Journal of Clinical and Experimental Medical Researches

Сумський державний університет

Запорожский медицинский журнал

Zaporozhye medical journal

Запорізький державний медичний університет

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика,

Громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України»

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я.Горбачевського»

Здоров’я дитини.

Здоровье ребёнка.

Child’s Health

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

громадянин України – Заславський О. Ю.

Здоров’я жінки

Здоровье женщины

Health of woman

МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика МОЗ України,

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,

ДУ «Український стратегічних досліджень України»,

громадянки України – Щербінська О.С., Бахтіярова Д.О.

Здоров’я чоловіка

Здоровье мужчины

Health of man

ДУ «Інститут урології НАМН України»,

громадянка України – Щербінська О.С.

 

Інновації в стоматології

Инновации в стоматологии

Innovations in Stomatology

Виключено з Переліку на підставі наказу від 29.12.2014 № 1528

Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України»

Кардиология: от науки к практике

Українська військово-медична академія,

Громадська організація «Товариство інвалідів з дитинства з вродженими та набутими вадами серця «Кардіопротекція»,

ТОВ «Професійні видання Східна Європа»

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця»,

ДУ «Інститут серця МОЗ України»,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

Кібернетика та обчислювальна техніка.

Кибернетика и вычислительная техника.

Cybernetics and computer engineering

НАН України,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України,

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Буковинський державний медичний університет

Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія

Clinical anesthesiology and intensive care

Одеський національний медичний університет,

Громадська організація «Одеське науково-практичне товариство гемостазіологів, анестезіологів і реаніматологів»

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Клінічна стоматологія

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського»

Клінічна та експериментальна патологія

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

Клінічна фармація.

Клиническая фармация.

Clinical pharmacy

 

МОЗ України, ДП «Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України»,

Національний фармацевтичний університет

Клітинна та органна трансплантологія.

Клеточная и органная трансплантология.

Cell and Organ Transplantology

ТОВ «Інститут клітинної терапії»

Літопис травматології та ортопедії

МОЗ України, Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця,

Українська асоціація травматологів-ортопедів

Лучевая диагностика, лучевая терапия

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики  Національної академії медичних наук України»

Львівський клінічний вісник

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Кирилиця»

Львівський медичний часопис.

Acta Medical Leopoliensia.

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України

Медицина невідкладних станів

Медицина неотложных состояний

Emergency medicine

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»,

громадянин України Заславський О.Ю.

Медицина сьогодні і завтра

Харківський національний медичний університет

Медична гідрологія та реабілітація

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України,

Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт»

Медична інформатика та інженерія.

Медицинская информатика и инженерия.

Medical Informatics and Engineering.

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я.Горбачевського»

Медична психологія

Медицинская психология

Харківська медична академія післядипломної освіти,

Харківське медичне товариство

Медична та клінічна хімія

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського»,

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Медичні перспективи

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

Межведомственный медицинский журнал «Наука и практика»

Національна академія медичних наук України,

Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України»

Міжнародний ендокринологічний журнал

Международный эндокринологический журнал

International journal of endocrinology

Буковинський державний медичний університет,

громадянин України – Заславський О. Ю.

Міжнародний медичний журнал

Международный медицинский журнал

 

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України,

Харківське медичне товариство

Міжнародний неврологічний журнал.

Международный неврологический журнал.

International Neurological Journal

Донецький національний медичний університет

ім. М.Горького,

Харківська медична академія післядипломної освіти,

громадянин України – Заславський О. Ю.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія  «Медицина»

Ужгородський національний університет

Науково-практичний журнал «Архів психіатрії»

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»,

Всеукраїнська громадська організація Асоціація неонатологів України

 

Нирки; Почки; Kidneys

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика,

громадяни України – Заславський Олександр Юрійович, Іванов Дмитро Дмитрович

Ортопедія, травматологія та протезування,

Ортопедия, травматология и протезирование

Інститут патології хребта та суглобів

імені професора М.І.Ситенка НАМН України

Офтальмологія

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Патологія

Pathologia

Запорізький державний медичний університет

Пластична, реконструктивна і естетична хірургія.

Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия.

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика,

Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів

Прикарпатський вісник НТШ

(серія «Пульс»)

Івано-Франківський Осередок Наукового товариства

ім. Шевченка,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет»

Проблеми екології та медицини.

Проблемы экологии и медицины.

Medical and ecological problems

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»  МОЗ України,

Українська Академія наук національного прогресу

Проблеми ендокринної патології

Проблемы эндокринной патологии

Національна академія медичних наук України, МОЗ України,

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології

ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України»

Проблеми клінічної педіатрії

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології

Problems of radiation medicine and radiobiology

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

Проблеми харчування

Проблемы питания

Рroblems of nutrition

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя» МОЗ України

Променева діагностика, променева терапія

ТОВ «Видавничо-інформаційний центр «Медицина України»,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби)

Preventive medicine (epidemiology, microbiology, virology, parasitology, infectious diseases)

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України»

Репродуктивна ендокринологія

Репродуктивная эндокринология

Reproductive endocrinology

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,

МОЗ України, ТОВ «ТРИЛИСТ»

Ринологія

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»

Світ медицини та біології

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,

Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань,

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»

Серце і судини.

Сердце и сосуды.

Heart & Vessels

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,

Громадська організація «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва»,

громадянка України – Амосова К. М.,

громадянин України – Мішалов В. Г.,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Сімейна медицина

Семейная медицина

Family medicine

Українська асоціація сімейної медицини,

Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика,

громадянка України – Щербінська О.С.

Судово-медична експертиза

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П.Л.Шупика МОЗ України,

Асоціація судових медиків України,

Державна установа Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України

Сучасна гастроентерологія.

Современная гастроэнтерология.

Contemporary gastroenterology

ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України»,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Сучасні медичні технології

Современные медицинские технологии

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки

Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности

Modern problems of toxicology, food and chemical safety

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України»

Східно-європейський неврологічний журнал

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії»,

Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

Травма

Травма

Trauma

Донецький національний медичний університет

ім. М.Горького МОЗ України

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.

Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция.

Tuberculosis, Lung diseases. HIV infection

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Україна. Здоров’я нації

Украина. Здоровье нации

Ukraine. Nation’s Health

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» ,

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Український вісник психоневрології

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Український журнал дерматології, венерології, косметології.

Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии.

Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,

Українська асоціація лікарів-дерматологів і косметологів,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Український журнал дитячої ендокринології

Украинский журнал детской эндокринологии

Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»,

Всеукраїнська громадська організація

«Асоціація дитячих ендокринологів України»,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Український журнал з проблем медицини праці

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Український журнал нефрології та діалізу

Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis

ДУ «Інститут нефрології АМН України»,

Національний нирковий фонд України

Український журнал хірургії

Украинский журнал хирургии

Ukrainian Journal of Surgery

Громадська організація «Асоціація хірургів Донецької області»,

Донецький національний медичний університет

ім. М. Горького МОЗ України

Український кардіологічний журнал

ННЦ «Інститут кардіології

імені академіка М. Д. Стражеска»

Український науково-медичний молодіжний журнал.

Украинский научно-медицинский молодежный журнал.

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Український неврологічний журнал.

Украинский неврологический журнал.

Ukrainian Neurological Journal

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Український нейрохірургічний журнал

Національна академія медичних наук України,

Інститут нейрохірургії ім. академіка А. П. Ромоданова АМН України,

ГО «Українська асоціація нейрохірургів»

Український пульмонологічний журнал

Украинский пульмонологический журнал

Ukrainian Pulmonology Journal

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології

імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»

Український радіологічний журнал

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»

Український ревматологічний журнал

Національний науковий центр «Інститут кардіології

імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України

Український стоматологічний альманах

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»

Український терапевтичний журнал.

Украинский терапевтический журнал.

Ukrainian Therapeutic Journal

ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України»,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Урологія

Інститут урології та нефрології Академії медичних наук України,

Дніпропетровська державна медична академія

Фармакологія та лікарська токсикологія

Pharmacology and Drug Toxicology

YАМН України,

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»,

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»,

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»

Фізіологічний журнал

Національна академія наук України,

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця  НАН України

Фітотерапія. Часопис

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини»,

ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»

Хірургія України

Surgery of Ukraine

Хирургия Украины

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,

Асоціація хірургів-гепатологів України,

Громадська організація «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва»,

ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

Шпитальна хірургія.

Журнал імені Л. Я. Ковальчука

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»,

Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика МОЗ України